Privacy statement

Verwerking van persoonsgegevens

Stemmann Technik Nederland BV legt uw persoonsgegevens vast ten behoeve van de verschillende overeenkomsten die u met Stemmann Technik Nederland BV aan kunt gaan. Dit is het geval wanneer u zich abonneert op onze digitale nieuwsbrief, producten van ons afneemt, deelneemt aan een training of één van onze andere activiteiten (zoals klanten dag, seminar e.d.), of anderszins contact heeft met Stemmann Technik Nederland BV. Onder persoonsgegevens verstaan wij uw NAW gegevens, gegevens over bestellingen, betalingen en opgegeven interesses.

Uw e-mailadres

Wanneer u uw e-mailadres heeft gegeven voor een vraag over onze producten of/en een offerte, kan deze gebruikt worden om u te informeren over, voor u relevante en interessante, onderwerpen. Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u zich via de mail dat bij ons melden.  

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, zal Stemmann Technik Nederland BV uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet aan derden worden verkocht. Uitzonderingen in het gebruik van gegevens door derden:

Andere websites

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van een hyperlink met deze website verbonden zijn. Stemmann Technik Nederland BV kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omvang van deze partijen met uw gegevens. Neem daarover contact op met de desbetreffende website eigenaar.  

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteit op te stellen voor website exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Afmelden

Wanneer u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, kunt u dit aan ons doorgeven via sales.stn@wabtec.com of door u af te melden via het post: Stemmann Technik Nederland BV, de Roysloot 12k,  2231 NZ Rijnsburg - Katwijk.

Wijzigingen

De voorwaarden van deze privacy statement kunnen door Stemmann Technik Nederland BV te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.  

Diversen

Vragen en klachten die betrekking hebben op deze privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, of het gebruik van deze website dienen gericht te worden tot Stemmann Technik Nederland BV U kunt contact met ons opnemen via sales.stn@wabtec.com , of via het telefoonnummer +31 71 406 2000.