Colofon

Wabtec Netherlands BV (tevens leveradres)
De Roysloot 12k
2231 NZ Rijnsburg - Katwijk (Bedrijventerrein KLEI-OOST)
Telefoon
+31 71 406 2000
Telefax
+31 71 301 9314
E-Mail
service.stn@wabtec.com

BTW-nummer
NL 856195212B01

Privacybescherming

Persoonsgegevens worden alleen verzameld, wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt. In het kader van het internetoptreden van STEMMANN-TECHNIK GmbH geldt dat alleen voor het contactformulier. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit doel verzameld en opgeslagen. Uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens kunt u natuurlijk te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, (tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website door u (met inbegrip van uw IP-adres dat echter voor het opslaan met de methode _anonymizeIp() wordt geanonimiseerd, zodat dit niet meer kan worden toegewezen aan een aansluiting) worden naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en van het internet. Google zal deze gegevens eventueel ook aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is verplicht, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zal kunnen benutten. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de manier waarop en met welk doel de gegevens die over u verzameld werden, door Google behandeld worden zoals boven vermeld
U kunt tegen het verzamelen van de gegevens door Google-Analytics met werking voor de toekomst bezwaar maken, door een deactiverings-Add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) voor uw browser te installeren.
Indien u andere vragen hebt over het onderwerp Privacybescherming, of als u informatie wilt hebben over de over u verzamelde gegevens, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke persoon voor privacybescherming:

Stemmann-Technik Nederland BV (tevens leveradres)
De Roysloot 12k
2231 NZ Rijnsburg - Katwijk (Bedrijventerrein KLEI-OOST)

Auteursrecht

Copyright 2014 STEMMANN-TECHNIK GmbH. Alle rechten voorbehouden. De inhoud inclusief afbeeldingen en vormgeving van het internetoptreden van STEMMANN-TECHNIK GmbH zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht en aan andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom. Verspreiding of verandering van de inhoud van deze pagina's, inclusief de zogenaamde Framing, en vergelijkbare maatregelen is niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan om deze inhoud voor commerciële doeleinden te kopiëren, te verspreiden, te veranderen of voor derden toegankelijk te maken.

Handelsmerken

Voor zover niet anders is vermeld, zijn alle merken die in het internetoptreden van STEMMANN-TECHNIK GmbH worden gebruikt, beschermd door het merkenrecht. Dit geldt vooral voor bedrijfslogo's en bedrijfskenmerken.

Links naar pagina's van derden

Het internetoptreden van STEMMANN-TECHNIK GmbH bevat links naar het internetoptreden van derden. Deze door links bereikbare pagina's worden niet het eigendom van STEMMANN-TECHNIK GmbH en derhalve is STEMMANN-TECHNIK GmbH niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's.

Aansprakelijkheid

De informatie die STEMMANN-TECHNIK GmbH in dit internetoptreden aan u ter beschikking stelt, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt doorlopend geüpdate. Desondanks is het niet mogelijk te garanderen dat deze foutloos is. STEMMANN-TECHNIK GmbH sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de hier ter beschikking gestelde informatie en behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder aankondiging wijzigingen van of aanvullingen op de beschikbaar gestelde informatie of gegevens door te voeren. Aansprakelijkheid voor de op de toekomst gerichte uitspraken is eveneens uitdrukkelijk uitgesloten.